18 Ιουλίου, 2024

Ταχύρρυθμα τμήματα τουριστικής μετεκπαίδευσης στο δήμο Ερμιονίδας

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα τμήματα μετεκπαίδευσης της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Τουρισμού.

Πρόκειται για πιστοποίηση και βελτίωση των γνώσεων, όσων συμμετέχουν, στα τμήματα.

Η εκπαίδευση, οδηγεί σε απόκτηση δημόσιου πιστοποιητικού – τίτλου.

Για τον δήμο Ερμιονίδας, εγκρίθηκαν 2 τμήματα.

Έχουν να κάνουν με την υποδομή και τον επισιτισμό.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr, μέχρι και την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη είναι η εργασία στον τουρισμό, στις αντίστοιχες ειδικότητες, ο αριθμός ενσήμων της τελευταίας τριετίας (150), η κατοχή τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού για όσους έχουν τελειώσει το 1980 και Γυμνασίου για όσους τελείωσαν το Δημοτικό από το 1981 και μετά) και η ηλικία έως 55 ετών.

Η επιτυχής παρακολούθηση και φοίτηση των 380 ωρών (περίπου 3,5 μήνες), οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού και της υπαλληλικής ιδιότητας, κατοχυρώνοντας επίσης, επαγγελματικά δικαιώματα του ν. 1077/1980 και ν. 2112/1920 (Α’ 67).

Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του νέου έτους.

Οι σπουδαστές – τριες, θα λαμβάνουν ωριαίο επίδομα.