14 Απριλίου, 2024

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΣ “Περιβαλλοντική Πελοποννήσου”

Αποφάσεις για μια σειρά σημαντικών έργων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την δημοπράτηση του με προϋπολογισμό 10.472.034,61 ευρώ έργου αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Προέβη επίσης στην έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της τροποποίησης του καταστατικού της ΑΕΕΣ (Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) “Περιβαλλοντική Πελοποννήσου” ΜΑΕ, στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ έργου του Αθλητικού Κέντρου Κρανιδίου, καθώς και το πρακτικό του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ο οποίος αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τέλος, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του έργου που αφορά σε εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αρκαδίας, καθώς και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20% για τον φετινό χρόνο.