21 Μαΐου, 2024

Νέα διοίκηση στο σύλλογο των υπαλλήλων της Π. Ε. Αρκαδίας

Νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέχτηκε στο σύλλογο υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου συμβουλίου έγινε συγκρότηση σε σώμα με πρόεδρο το Νίκο Σωτηρόπουλο.

Αναλυτικά, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Σωτηρόπουλος Νικόλαος – Πρόεδρος
Κλουκίνας Χρήστος – Αντιπρόεδρος
Κασίμου Κωνσταντίνα – Γραμματέας
Γεωργοπούλου Ιωάννα – Ταμίας
Ξενοδημητροπούλου Μαρία – Σύμβουλος Τύπου
Νικολόπουλος Παναγιώτης – Μέλος
Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος – Μέλος