22 Απριλίου, 2024

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσκληση για υποβολή επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση που αφορά την ενίσχυση για την ίδρυση – εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αυτό, γνωστοποίησε η Ειδική Υπηρεσία της Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία της Διαχείρισης.

Την πρόκληση γνωστοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Καλούνται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι να σπεύσουν να ενημερωθούν και να καταθέσουν προτάσεις σχεδίων.