18 Ιουνίου, 2024

Σε αντιπλημμυρικά έργα και αγορά πέντε οχημάτων 4×4 προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σημαντικά θέματα συζήτησε και ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κυριότερο την ανάθεση επειγουσών εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, σε υδατόρεμα στην πυρόπληκτη περιοχή Καλεντζίου – Σπαθοβουνίου Κορινθίας.

Επίσης, προέβη, στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, σε ανοικτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων), για το προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, έργο συντήρησης και σήμανσης του επαρχιακού δρόμου Λυκοποριά – Καλλιθέα – Ελληνικό Αρκαδίας.

Ενέκρινε ακόμα, την δημοπράτηση των ηλεκτρομηχανολογικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου Κορινθίας, προϋπολογισμού 689.533 ευρώ, ενώ προχώρηση στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Τέλος, εκτός ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή ενέκρινε την κατάθεση προσφυγής ανάκλησης από την Περιφέρεια, προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, σχετικά με τον διαγωνισμό δακοκτονίας.

Ακόμα, προχώρησε στην έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αγορά 5 οχημάτων 4×4, προϋπολογισμού 200.000.