17 Ιουνίου, 2024

Νέες εντάξεις στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με την συνεργασία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα Α.Ε.

Νέες εντάξεις στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ύψους 7.594.920,00 € οι οποίες υποβλήθηκαν και θα υλοποιηθούν από
τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα Α.Ε. σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. δικαιούχους και
αφορούν το έργο της Ανάπλασης του Κέντρου της Σπάρτης – Βόρειος και Νότιος Κλάδος Οδού
Παλαιολόγου, τις μελέτες ωρίμανσης του έργου «Δράσεις και παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους
χώρους της πόλης της Σπάρτης για την διασύνδεση του αστικού κέντρου (ιστορικό τραπέζιο) με
τις «γειτνιάζουσες» αναπτυξιακές, πολιτιστικές δυνατότητες και παραγωγικές λειτουργίες της»
συνολικού π/υ 6.652.900,00 € για τον Δήμο Σπάρτης, την μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας
της κοίτης του υδατορέματος Ξεριάς και την μελέτη αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης
συνολικού π/υ 442.020,00 € για τον Δήμο Νεμέας και την μελέτη παράκαμψης κέντρου
οικισμού Λεωνιδίου, την μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου οικισμών Παραλίας Τυρού
και Παραλίας Σαπουνακαίϊκων και την μελέτη βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας συνολικού π/υ
500.000,00 € για τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας έρχονται να προστεθούν στη λίστα των ήδη
ενταγμένων πράξεων που προετοιμάστηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα Α.Ε.
και θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. δικαιούχους και αφορούν την ωρίμανση του
έργου «Ανάπλαση Κέντρου Νεμέας», την ωρίμανση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού
μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές», το έργο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων
αναβάθμισης Διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας», το έργο «Ανάπλαση Οδών Λυγουριού», το έργο
«Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών (Πλατεία Καποδιστρίου)» συνολικού π/υ 16.977.834,51 € για
την Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και την ωρίμανση του έργου: «Ανάπτυξη δικτύου
ποδηλατοδρόμων, διαδρομών κίνησης πεζών και μονοπατιών» και το έργου «Αξιοποίηση και
Επανάχρηση του Παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης» συνολικού π/υ 2.218.125,60 € για τον Δήμο
Τρίπολης.
2
Οι αποφάσεις ένταξης στο diavgeia.gov.gr :
Δήμος Σπάρτης:
https://diavgeia.gov.gr
Δήμος Νεμέας :
https://diavgeia.gov.gr
Δήμος Νότιας Κυνουρίας :
https://diavgeia.gov.gr
Περιφέρεια Πελοποννήσου :
https://diavgeia.gov.gr
Δήμος Τρίπολης :
https://diavgeia.gov.gr
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., ο Αναπτυξιακός Οργανισμός πρότυπο για τον θεσμό, ο οποίος
αποτελεί, σε εθνικό πλέον επίπεδο, παράδειγμα καλής πρακτικής της εφαρμογής στρατηγικής
αναπτυξιακής προοπτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εισέρχεται στο 2022 με
ιδιαίτερα ενισχυμένη δυναμική και αναβαθμισμένο το επίπεδο λειτουργίας του, προτάσσει την
εμπειρία και την τεχνογνωσία του, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των φορέων που τον
επέλεξαν για την τεχνική τους στήριξη.