20 Ιουλίου, 2024

Συμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων για πυρόπληκτες περιοχές της Κορινθίας

Δύο σημαντικές συμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα σε πυρόπληκτες περιοχές της Κορινθίας, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας.

Η μία αφορά επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδατόρεμα Σουρέας, στην περιοχή Βαμβακίων Σχίνου και η δεύτερη, έχει να κάνει με εργασίες στην περιοχή Καλεντζίου- Σπαθοβουνίου.

Τα δύο αυτά έργα, ύψους 100.000 ευρώ έκαστο, έχουν προθεσμία περαίωσης, τους δύο μήνες.