18 Ιουλίου, 2024

Θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Master Plan του Λιμένα Καλαμάτας

Θετική γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN) Λιμένα Καλαμάτας» εξέφρασε με αυξημένη πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια της 3ης/2022 συνεδρίασης του Σώματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπου εκφράστηκαν όλες οι απόψεις, με τη συμμετοχή του μελετητή ο οποίος και έδωσε απαντήσεις σε όλα τα θέματα που τέθηκαν, το Σώμα γνωμοδότησε θετικά με την επισήμανση να περιληφθεί συνολικά η 60/2020 απόφαση του Δ.Σ.. Ειδικά δε σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις ανατολικά των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και έως τον υπήνεμο μόλο, η τελική μορφή των εγκαταστάσεων αυτών να οριστικοποιηθεί κατά τη φάση σύνταξης των μελετών και των τευχών δημοπράτησης.

Σημειώνεται ότι πριν εκφραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο, θετική γνώμη είχαν εκφράσει σε αντίστοιχες αποφάσεις τους, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Συμβούλιο Κοινότητας Καλαμάτας.