20 Ιουλίου, 2024

Ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία στο Κτήμα Σκούρα στις 16 Μαρτίου

Ημερίδα παρουσίασης των δράσεων του Συνεργατικού Σχηματισμού Choice & των δυνατοτήτων συμμετοχής των επιχειρήσεων σε δράσεις Έρευνας Καινοτομίαςυλοποιείται την Πέμπτη 16Μαρτίου 2023, 17.30 μμ. στο Κτήμα Σκούρα,  10ο  km Άργους – Στέρνας, Μαλανδρένι Άργους 21200

Η ανάπτυξη & αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, η συμμετοχή σε αλυσίδες προστιθέμενης αξίας, η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, η πρόσβαση σε διεθνείς καλές πρακτικές και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 αποτελούν τα θέματα προσέγγισης / συζήτησης της εκδήλωσης.

Στην ημερίδα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους

  • Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής 
  • ΟΔιευθυντήςτουCENTRIM, (CentreforChange, EntrepreneurshipandInnovationManagement), UniversityofBrighton,  κ. ΓιώργοςΤσεκούρας
  • Ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) κ. Παναγιώτης Γραμμέλης 
  • Ο Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Συνιδρυτής της Πλατφόρμας KalaΘos κ. Νίκος Τσότσολας
  • Ο Συντονιστής του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας Choice κ. Γιάννης Παπαδημητρίου

Την επόμενη ημέρα 17/3/2023 θα ακολουθήσουν από τις 09.30 πμ έως 17.30 μμ:

  • Masterclass γιατηνΑνοικτήΚαινοτομία
  • Bootcamp – Συναντήσεις Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων & ερευνητικών φορέων

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός CHOICE, Cooperation for &HarvestingfromOpenInnovation in CircularEconomy: Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία με κωδικό ΓΓ1C1-0057244, ΟΠΣ 5076378 είναι μια Δράση Συντονισμού, Δικτύωσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με στόχο στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός CHOICE αναπτύσσεται από την εταιρεία συμβούλων επιχειρηματικότητας & καινοτομίας PCM Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ που λειτουργεί ως Φορέας Αρωγός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δράσεις του, αξιοποιεί διεθνώς καλές πρακτικές στο πεδίο της Ανοικτής Καινοτομίας και εστιάζει στην ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:

PCM Σύμβουλοι Μεθόδων & Διαδικασιών ΕΠΕ

Αθήνα: Λεωφόρος Μεσογείων 15, ΤΚ 11526
Ναύπλιο: Φιλίας 12, Αγία Κυριακή, ΤΚ 21100

Τηλέφωνο: 2106985840 / 2752099406

 pcm@pcm-consulting.gr

https://www.pcm-consulting.gr/