18 Ιουλίου, 2024

 Η Ελλάδα κατέγραψε την μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον Συνολικό Δείκτη Καινοτομίας μεταξύ 2015 – 2022 ανάμεσα στα 27 Κράτη-Μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αύξηση της τιμής του δείκτη καινοτομίας παρατηρείται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό κατά την τελευταία τετραετία, ενώ πολύ μεγάλη βελτίωση έχουν καταγράψει οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με καινοτομίες προϊόντος, οι καινοτόμες ΜμΕ που συνεργάζονται με άλλες, η απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων, καθώς και οι ΜμΕ με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών.

Ενδεικτικές δράσεις που προώθησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχουν συμβάλλει στην ταχεία βελτίωση της Ελλάδας στον χώρο Έρευνας και Καινοτομίας τα τελευταία χρόνια, είναι μεταξύ άλλων, οι εξής:

  • Η δημιουργία του Elevate Greece και η μετεξέλιξη του σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου. Το Elevate Greece αποτελεί το 1ο Εθνικό Μητρώο των Νεοφυών Επιχειρήσεων, που παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη στα μέλη του, όπως φορολογικά κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors), προαίρεση μετοχών (stock options) και παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητες δικτύωσης και σύναψης συνεργειών.
  • Χρηματοδότηση των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (Innovation Clusters), μέσω ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.
  • Χρηματοδότηση των Κέντρων Ικανοτήτων (Competence Centers), μέσω ΕΣΠΑ, για την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.
  • Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς των ερευνητικών οργανισμών (spin-off), προκειμένου να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στους Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια).
  • Ολοκληρωμένη παρέμβαση στα θέματα των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, της παραγόμενης Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τους Ερευνητικούς Φορείς, που προβλέπει την βέλτιστη οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα.
  • Αύξηση των υπερεκπτώσεων για δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη από το 130% στο 200, προκειμένου ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε Ε&Α, αλλά και να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις από το εξωτερικό.
  • 500 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την έρευνα και την καινοτομία. Η χρηματοδότηση στοχεύει στην ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών Κέντρων. Επιπλέον, προωθούνται μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις σε Ε&Α και υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.
  • Δρομολόγηση της δημιουργίας δύο φυσικών χώρων καινοτομίας, της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Αττική και του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενήσουν ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης εταιρειών και βιομηχανιών.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Το διάστημα της τετραετούς θητείας μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Ελλάδα κατέκτησε πολλές ευρωπαϊκές πρωτιές. 1η  στη συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014- 2020, 1η  στην έγκριση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, 2η στη συνολική ανάπτυξη του 2022 και ούτω καθεξής. Η σημερινή όμως πρωτιά έχει για εμένα πολύ ξεχωριστή σημασία διότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα μας καταφέρνει και βγαίνει 1η στη βελτίωση του δείκτη καινοτομίας στην Ε.Ε.. Αυτό δείχνει πως ό,τι υποσχεθήκαμε την πρώτη μέρα της θητείας μας ότι θα κάνουμε τη χώρα μας μια επιχειρηματικά φιλική αλλά και προηγμένη χώρα, σιγά – σιγά γίνεται πραγματικότητα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Τα σημερινά στατιστικά στοιχεία επικυρώνουν τις πολιτικές μας για την καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην Ελλάδα και την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε τις συνθήκες και να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα από την Ελλάδα. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης