19 Ιουνίου, 2024

Αναβάθμιση ΚΕΠ Δήμου Άργους Μυκηνών

Στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και της παροχής υπηρεσιών των ΚΕΠ  προς τους πολίτες, προχωρά ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Μετά και την κοινοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  για την ανάθεση του έργου «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ Δήμου Άργους-Μυκηνών», προϋπολογισμού 152.852,85 € και μετά την παρέλευση της προθεσμίας προσφυγών, θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου, το οποίο μαζί με την σχετική προμήθεια εξοπλισμού (Η/Υ, tablets, σύστημα προτεραιότητας  κλπ) θα βελτιώσει  τη λειτουργία των ΚΕΠ του Δήμου μας.Το συνολικό έργο αφορά εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Άργους-Μυκηνών μέσω αντίστοιχων εργασιών (π.χ. χρωματισμοί, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών), στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε επτά (7) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Άργους-Μυκηνών, τα οποία βρίσκονται στις εξής Κοινότητες:

Κοινότητα Άργους, ΔΕ Άργους

Κοινότητα Λυρκείας, ΔΕ Λυρκείας

Κοινότητα Κουτσοποδίου, ΔΕ Κουτσοποδίου

Κοινότητα Μυκηνών, ΔΕ Μυκηναίων

Κοινότητα Νέας Κίου, ΔΕ Νέας Κίου

Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, ΔΕ Αχλαδοκάμπου

Κοινότητα Σκοτεινής, ΔΕ Αλέας