23 Ιουλίου, 2024

Πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικών ραντεβού στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο ενεργειών αναβάθμισης των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε πρότυπες Υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη, θέτει σε πιλοτική εφαρμογή, από την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ραντεβού.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στους συναλλασσόμενους η δυνατότητα, να κλείνουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ppel.gov.gr.

Με νέα ανακοίνωση, θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία που θα τεθεί σε κανονική λειτουργία, η πιο πάνω εφαρμογή για τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.