20 Μαΐου, 2024

Αίτημα προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου από τον σύλλογο εργοληπτών δακοκτονίας παγιδοθεσίας της Π.Ε. Αργολίδας

Να υπάρξει πρόβλεψη για επιπλέον πίστωση ως προς τις δαπάνες δακοκτονίας στην Αργολίδα, ζητεί με έγγραφό του προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο σύλλογος εργοληπτών δακοκτονίας παγιδοθεσίας της πιο πάνω Περιφερειακής Ενότητας.

Στο εν λόγω έγγραφο, μεταξύ άλλων, ο σύλλογος σημειώνει ότι οι αρχικές τιμές που δόθηκαν εκ μέρους των μελών του “δεν είναι σε θέση σήµερα να εξυπηρετήσουν την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση του έργου αυτού, αφού η αύξηση του πληθωρισμού και των τιµών σε όλα εν γένει τα προϊόντα-αγαθά καθιστά κυριολεκτικά αδύνατη την εκκίνηση και ολοκλήρωσή του χωρίς εμείς να υποστούµε μεγίστη ζηµία από την αύξηση των δαπανών για την εκτέλεσή του”.

Ο σύλλογος, καταλήγοντας, ζητεί από την Περιφέρεια, “λαμβάνοντας υπόψη την σηµερινή δυσχερή οικονομική συγκυρία αλλά και την αναγκαιότητα της τελέσεως του αναληφθέντος εκ µέρους µας έργου, που αφορά στην παραγωγή της ελιάς, η οποία αποτελεί κύριο κλάδο της αγροτικής παραγωγής της χώρας µας αλλά και βασικό βιοτικό αγαθό, παρακαλούμε να λάβετε στα πλαίσια της δυνατότητας που σας δίδεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και του ρόλου σας ως περιφερειακής διοίκησης σχετική απόφαση για την οικονομική ενίσχυση εκ µέρους σας του εν λόγω έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η άρτια εκτέλεση αυτού, χωρίς δική µας ταυτόχρονη οικονομική ζημία, ώστε να µπορέσουµε να εκτελέσουµε το έργο µε επιτυχία όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια”.