19 Ιουνίου, 2024

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 14 Μαρτίου.

Μεταξύ άλλων, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο το προϋπολογισμού 540.000 ευρώ έργο αναβάθμισης του κόμβου Λυγουριού, στο πλαίσιο του έργου συντήρησης της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εγκρίθηκε, επίσης, το πρακτικό της δημοπρασίας του με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ έργου αντικατάστασης με νέα της υφιστάμενης μεταλλικής γέφυρας επί του Ερασίνου ποταμού, στο πλαίσιο του έργου συντήρησης της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Επιτροπή ενέκρινε, επίσης, το πρακτικό 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για αρδευτικά έργα στην Π.Ε. Κορινθίας, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Προέβη, ακόμα, στην έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου κατασκευής του με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ έργου αποκατάστασης των υποδομών και βελτίωση της ασφάλειας στις οδούς Διαβολίτσι – Αγία Θεοδώρα και Καλύβια – Τουρκολέκα.

Εξ άλλου, ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας της φάσης B΄ που αφορά στην ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ έργου συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Τρόπαια – Σπαθάρη – εργοστάσιο Λάδωνα.

Στη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο προϋπολογισμού 800.000 ευρώ έργο αποκατάστασης της εθνικής οδού 74 Τρίπολη – Πύργος, στο τμήμα από Σταυροδρόμι έως τα όρια Αρκαδίας – Ηλείας.

Τέλος, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση της σύμβασης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έργο κατασκευής κόμβων στη συμβολή παραδρόμων, δυτικά και ανατολικά, του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας με την οδό Ναυπλίου.