22 Απριλίου, 2024

Τελική έγκριση χρηματοδότησης για το νέο αρδευτικό δίκτυο στα “Μικρά Νιάτα” του Αγίου Δημητρίου Λακωνίας

Στην τελική έγκριση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του νέου αρδευτικού δικτύου, στην περιοχή ” Μικρά Νιάτα ” της τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου, στον δήμο Ευρώτα Λακωνίας, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα των ενωσιακών πόρων και των υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, το νέο αρδευτικό δίκτυο, έχει προυπολογισμό 1,9 εκατ. ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης.

Με το έργο αυτό, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενες γεωτρήσεις.

Θα καλύψει αρδευόμενη έκταση, περίπου 586 στρεμμάτων, νοτιοδυτικά του Αγίου Δημητρίου Ζάρακος.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ «ΜΙΚΡΑ ΝΙΑΤΑ» ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στην τελική έγκριση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του Νέου Αρδευτικού Δικτύου στην περιοχή «Μικρά Νιάτα» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δήμου Ευρώτα, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ειδικότερα, με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1150/7-4-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτριου Παπαγιαννίδη, το νέο αρδευτικό δίκτυο των «Μικρών Νιάτων», συνολικού προϋπολογισμού 1.944.080,21 ευρώ, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

  • Αρδευτικό δίκτυο, προϋπολογισμού 1.750.000 ευρώ
  • Προμήθεια και εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων μεταλλικών κυλινδρικών υδατοδεξαμενών, προϋπολογισμού 117.800 ευρώ και
  • Δαπάνη συμμετοχής στο έργο ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων Γ1 & Γ2, ύψους 76.280,21 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με το συγκεκριμένο έργο θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις, καλύπτοντας συνολική καθαρή αρδευόμενη έκταση περίπου 586 στρεμμάτων νοτιοδυτικά του Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, ενώ για την υλοποίησή του δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.