18 Ιουνίου, 2024

Τοποθετήθηκαν οι νέοι Δ/ντές στα Γυμνάσια και Λύκεια της Κορινθίας – Όλα τα ονόματα

Τοποθετήθηκαν από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας, εκπαιδευτικοί σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.
H Δ.Ε. Κορινθίας αποφασίζει την τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών, με βάση τη σειρά τους στον κυρωμένο τελικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους, σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), με τετραετή θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2027, ως εξής:

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία ως Διευθυντές/Διευθύντριες εντός του πρώτου
δεκαημέρου του Ιουλίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.5043/2023
(Φ.Ε.Κ. 91/Α P/13-04-2023).
Οι αναφερόμενοι στην παρούσα απόφαση, παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.5043/2023 (Φ.Ε.Κ. 91/Α P/13-04-2023).
Οι Διευθυντές/ντριες, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα
θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α P/16-

https://korinthostv.gr/