20 Μαΐου, 2024

Σε πλήρη λειτουργία η γραμμή μεταφοράς 400 KV για την ενεργειακή ασφάλεια της Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η δοκιμαστική λειτουργία της γραμμής μεταφοράς 400 KV που θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια της Πελοποννήσου.

Συγχρόνως, θα αποσυμφορήσει και τα κορεσμένα δίκτυα της περιοχής, αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ.

Το έργο του δυτικού διαδρόμου, με το οποίο η Πελοπόννησος διασυνδέεται, για πρώτη φορά στο Σύστημα Υπερυψηλής Τάσης, έθεσε σε πλήρη λειτουργία ο ΑΔΜΗΕ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου.

Ο διαχειριστής, παρέδωσε τη νέα γραμμή μεταφοράς, σε γρήγορο χρόνο, παρά τα όποια εμπόδια προέκυψαν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής της.

Μάλιστα, ο ΑΔΜΗΕ, για να υπάρξει απεμπλοκή (δικαστικές διαδικασίες) του έργου, προχώρησε σε σχεδιασμό και υλοποίηση, εναλλακτικής όδευσης της νέας γραμμής, στα Καλάβρυτα.

Έγιναν, νέες, πολλές, σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ, παρά την οικονομική συγκυρία (λόγω πανδημίας), ο διαχειριστής, επωμίστηκε το αυξημένο κόστος που προκάλεσε η αναγκαστική καθυστέρηση του έργου, χωρίς επιπτώσεις στην υλοποίηση του 10ετούς επενδυτικού του προγράμματος.

Η νέα γραμμή μεταφοράς 400 KV Μεγαλόπολης – Πάτρας – Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, είναι μία σημαντική υποδομή για την ασφαλή ηλεκτροδότηση της Πελοποννήσου.

Θα αποσυμφορηθούν τα κορεσμένα δίκτυα της περιοχής και θα γίνει ένας ισχυρός διάδρομος τροφοδότησης, από και προς την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, μέσω των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης Αχελώου και Διστόμου.

.Ο Δυτικός Διάδρομος, θα δώσει στις τοπικές θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (φυσικού αερίου ή λιγνίτη), τη δυνατότητα να λειτουργούν έως και στη μέγιστη ισχύ τους, συμβάλλοντας έτσι, στην ευστάθεια του Συστήματος και στην αποδοτικότερη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Ένα ακόμη σημαντικό όφελος του έργου, είναι ότι η νέα Γραμμή Μεταφοράς 400 kV, θα ισχυροποιήσει περαιτέρω και την υφιστάμενη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με τη Λακωνία.

Το έργο του Δυτικού Διαδρόμου, αποτελείται από εναέριες και υπόγειες Γραμμές Μεταφοράς,  ενώ περιλαμβάνει και το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο Υπερυψηλής Τάσης 400 kV, που εγκαταστάθηκε μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου.

Μέχρι σήμερα, η σύνδεση της Πελοποννήσου, με το υπόλοιπο Σύστημα, γινόταν αποκλειστικά με γραμμές 150 kV, μειωμένης, συνεπώς, ικανότητας μεταφοράς.  

Η επέκταση και αναβάθμιση του Συστήματος 400 kV, στην Πελοπόννησο, θα ολοκληρωθεί με τον Ανατολικό Διάδρομο, που περιλαμβάνει τη διασύνδεση της Μεγαλόπολης με την Κόρινθο και την Αττική, με ορίζοντα το 2025.

Τα δύο έργα, θα αυξήσουν δραστικά την ικανότητα μεταφοράς ρεύματος, από και προς την Πελοπόννησο, αναβαθμίζοντας συνολικά τη λειτουργία και την ασφάλεια του Νότιου Συστήματος, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.