14 Απριλίου, 2024

Και άλλοι προσληφθέντες μόνιμοι υπάλληλοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ορκίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία

Επιπλέον νέοι μόνιμοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έδωσαν τον νενομισμένο όρκο ενώπιον του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και ανέλαβαν καθήκοντα σε υπηρεσίες.

Οι ειδικότητες των νέων μόνιμων υπαλλήλων είναι γεωπόνοι, κτηνίατροι και μηχανικοί, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είχαν να γίνουν εδώ και μια δεκαετία περίπου.