18 Ιουνίου, 2024

Κινδυνεύει άμεσα από την διάβρωση: Αντιμετώπιση της διάβρωσης από κυματισμό του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής Αριστοναυτών Ξυλοκάστρου

Αντιμετώπιση της διάβρωσης από κυματισμό του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής Αριστοναυτών Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

ΑΙΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1.      Π. Τ., κατοίκου Ξυλοκάστρου, ως θιγόμενη κάτοικος και ιδιοκτήτρια

2.      Π.-Ν. Π., κατοίκου Αθηνών, ως θιγόμενος ιδιοκτήτης 

3.      Κ. Ε., κατοίκου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ως θιγόμενος κάτοικος και ιδιοκτήτης

4.      Μ. Σ., κατοίκου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ως θιγόμενη κάτοικος και ιδιοκτήτρια

5.      Μ. Γ., κατοίκου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ως θιγόμενη κάτοικος και ιδιοκτήτρια

Θέμα: Αντιμετώπιση της διάβρωσης από κυματισμό του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής Αριστοναυτών Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε φωτογραφίες της σημερινής κατάστασης από την παραλία Αριστοναυτών Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας (βραβευμένης κάποτε με γαλάζια σημαία) με εμφανείς τις πρόσφατες καταστροφές από την διάβρωση του Κορινθιακού Κόλπου και χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια από τις αρμόδιες Αρχές παρόλο που το πρόβλημα επιδεινώνεται, έχει φτάσει σε απόσταση μόλις 150 μέτρων από την Μαρίνα Ξυλοκάστρου και καταστρέφει ήδη υποδομές και κατοικίες εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.,Οι παρακάτω υπογράφοντες ως κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων της εν λόγω περιοχής, με την παρούσα θέλουμε να σας αναφέρουμε τον έντονο προβληματισμό μας (και αγανάκτηση) και διαμαρτυρόμαστε εντόνως σχετικά με την πλήρη αδράνεια και αδιαφορία της Διοίκησης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης λόγω του κυματισμού.

Συγκεκριμένα,

Επειδή κατόπιν δικών μας ενεργειών (αρ. πρωτ. 366636/20.12.2021 Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών/ Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών), μετά λύπης διαπιστώσαμε πως στην πολυδιαφημιζόμενη «Μελέτη αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου» ουδέποτε είχε συμπεριληφθεί η περιοχή μας καίτοι οι Αρχές αλλιώς μας διαβεβαίωναν.

Επειδή παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών πως η περιοχή Αριστοναυτών βρίσκεται σε νέα Μελέτη (αρ. πρωτ. 352824/10.11.2022 Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών-Δ20),  ουδεμία ενέργεια έχει γίνει μέχρι και σήμερα, αδιαφορώντας για την σπουδαιότητα και το επείγον της κατάστασης.

Επειδή όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά πως σχεδόν το σύνολο των κονδυλίων του έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων), προϋπολογισμού  980.000€, για την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΩΝ ΛΙΘΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ» δαπανήθηκε για την κάλυψη ζημιών της Π.Ε.Ο. Κορίνθου -Πατρών στον ευρύτερο Δήμο και δυστυχώς στην Αριστοναυτών πραγματοποιήθηκαν μόνο πρόχειρες μικροεπεμβάσεις και με κακοτεχνίες. Πάραυτα ενώ όλοι μας αναμέναμε συνέχιση της αρχικής μελέτης με συμπληρωματική ανάθεση εργολαβίας λόγω του υφιστάμενου ολοένα και σοβαρότερου προβλήματος, αντιθέτως εσείς την 27η.09.2023  (με ΑΔΑ: Ψ6Ε67Λ1-ΩΗΡ) εγκρίνατε την Οριστική Παραλαβή του έργου χωρίς να έχουν γίνει οι πιο απλές απαιτούμενες εργασίες και αγνοώντας παντελώς την με πρωτ. 73804/06.03.2023 επιστολή-καταγγελία μας που σας περιγράφαμε και εμφανίζαμε το σχεδόν μηδενικό έργο σας στην Αριστοναυτών και την εξέλιξη της πολυδάπανης εργολαβίας.    

Επειδή παρότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από την 12η.04.2023 και μέχρι την 12η.10.2023 βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  για την «Αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την παράκτια διάβρωση» (με ΑΔΑ: Ρ05Λ46ΝΠΙΘ-ΙΗ7),  εσείς ουδεμία ενέργεια πράξατε αφήνοντας να παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία και με άγνωστο για το αν θα συνεχιστεί ή όχι το συγκεκριμένο καθεστώς της έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Επειδή παρακολουθούμε και γνωρίζουμε πολύ καλά το θέμα και προσπαθώντας να το αναδείξουμε και να τονίσουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος της διάβρωσης και πως αυτό δεν αφορά μόνο εμάς αλλά και ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου που βρίσκονται σε όμορες περιοχές, εμείς είμασταν εκείνοι που υποδείξαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού πως η «Οικία Παναγή Τσαλδάρη», ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, κινδυνεύει να κατεδαφιστεί από την διάβρωση (αρ. πρωτ. 35051/30.01.2023 Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου). Το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα διαπίστωσε και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και σήμερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαλαλεί πως αποκλειστικά για εκείνο το ιστορικό σημείο θα χορηγήσει άμεσα το ποσό του 1.500.000€, όταν για τις ευρύτερες περιοχές της Αριστοναυτών και των Μαύρων Λιθαριών, όμως εν τέλει για ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ο του Δήμου, χορήγησε μόλις 980.000€ .

Επειδή όλες οι Υπηρεσίες σας και σε κάθε βαθμό Διοίκησης είναι άγνωστο αν επικοινωνείτε μεταξύ σας ή αν συζητάτε για την διάβρωση της περιοχής Αριστοναυτών ή γενικώς αυτής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και με μόνη βεβαιότητα την παντελή αδιαφορία σας, κάνετε ενέργειες μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος σε ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου ή σε υποδομές και όχι σε ιδιοκτησίες ιδιωτών.

Επειδή μεμονωμένες και πρόχειρες ενέργειες ουσιαστικά επιδεινώνουν το πρόβλημα χωρίς να παρέχουν οποιαδήποτε προστασία στις όμορες ιδιοκτησίες και στην παραλία αλλά και εμείς ως ιδιώτες σας έχουμε δηλώσει πως δεν επιθυμούμε να κάνουμε ενέργειες αυθαίρετων λιθοριπών όπως έκαναν κάτοικοι άλλων περιοχών μήκους ακτογραμμής 1.900μ. και εν γνώσει (;) των Υπηρεσιών σας.

Για τους λόγους αυτούς σας τονίζουμε και πάλι το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα που γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς μετά τις πολλές αυτοψίες σας και που αν αφεθεί στην τύχη του θα προκαλέσει επιπλέον ανυπολόγιστες ζημιές και με αποζημιώσεις που θα είναι τότε πολύ μεγαλύτερες από το κόστος της όποιας μελέτης και των προβλεπόμενων έργων που (συ)ζητάμε σήμερα. Ως θιγόμενοι ιδιοκτήτες και κάτοικοι της περιοχής ZHTOYME τις ΑΜΕΣΕΣ ενέργειές σας για την επίσπευση της μελέτης και των έργων που χρειάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αριστοναυτών της πόλης του Ξυλοκάστρου Κορινθίας άλλως να λάβετε γνώση και να αναλάβετε τις ευθύνες που σας αφορούν λόγω της αδιαφορίας όλων των Υπηρεσιών σας.

Συνημμένα θα βρείτε δέκα (10) ενδεικτικές φωτογραφίες από διάφορα σημεία της παραλίας Αριστοναυτών, μία εκ των οποίων και αυτή της ήδη κατεστραμμένης κάθετης στην παραλία οδού Αθανασοπούλου ώστε να διαπιστώσετε το μέγεθος της διάβρωσης και σε ποιο βαθμό έχει επεκταθεί εντός των γραμμών του σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου, καταστρέφοντας ήδη υποδομές καίτοι εσείς γνωρίζετε (αρ. πρωτ. 18307/25.10.2023 Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης) και αγνοείτε με τον κίνδυνο όχι μόνο ζημιών αλλά ατυχήματος και ανθρώπινων ζωών.    

Καλό Χειμώνα να έχουμε με λίγους αέρηδες και ήρεμο Κορινθιακό και σας ευχόμαστε να μη βρεθείτε πότε στην ιδική μας θέση ώστε να μη γνωρίζετε τι σας ξημερώνει, για το αν θα βρίσκονται οι κατοικίες στη θέση τους ή θα έχουν παρασυρθεί από την θάλασσα μαζί με εμάς.

Ξυλόκαστρο Κορινθίας,  12 Νοεμβρίου 2023

Οι Αιτούντες κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων εντός σχεδίου πόλης περιοχής Αριστοναυτών και με την ίδια αγωνία.

Korinthostv

Korinthostv

Korinthostv

Korinthostv

Korinthostv

Korinthostv

Korinthostv

Korinthostv

Korinthostv