18 Ιουνίου, 2024

Μελέτες για τα γεφύρια σε Καστρί και Δαβιά Αρκαδίας

Μετά από καιρό, φαίνεται να ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για τις αποκαταστάσεις γεφυριών της Αρκαδίας.

Υπάρχει, εδώ και καιρό, προγραμματική σύμβαση, η οποία και έχει αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση γεφυριών της Αρκαδίας.

Τώρα, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, υπέγραψε δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, για την τεχνική υποστήριξη της διεύθυνσης των τεχνικών έργων της Π.Ε. Αρκαδίας, ώστε να προχωρήσουν οι μελέτες.

Η μία απ’ τις δύο συμβάσεις, αφορά στην εκπόνηση εργαστηριακών δοκιμών και ερευνών, καθώς και στη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των γεφυριών στο Καστρί και στην Δαβιά.

Η δεύτερη σύμβαση, έχει ως αντικείμενο, τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων, για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Καστρί Κυνουρίας (θα γίνει έλεγχος στατικής επάρκειας, μελέτες επεμβάσεων – αποκατάστασης και ανάδειξης, τεύχη δημοπράτησης).