17 Ιουνίου, 2024

Πρόγραμμα πρόληψης γυναικών Ρομά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ένα πρόγραμμα πρόληψης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης γυναικών Ρομά έλαβε χώρα στους καταυλισμούς του Δήμου Τρίπολης και συγκεκριμένα στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Τζίβα. Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί ένα νέο έργο του Ινστιτούτου Prolepsis με τίτλο: «Υγιείς και Ισχυρές Γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα», διεξήχθη στους ως άνω οικισμούς σε συνεργασία με τη Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρίπολης.

Σκοπός του έργου είναι η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση της υγειονομικής παιδείας των γυναικών Ρομά και αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια για κοινωνική ένταξη του πληθυσμού ενάντια σε ανισότητες και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις υγειονομικές ανάγκες των γυναικών καθώς και δωρεάν προ συμπωματικούς ελέγχους για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι γυναίκες Ρομά υποβλήθηκαν σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και τεστ ΠΑΠ  ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε εκπαίδευση για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, πρόληψης του καρκίνου, διατροφής, εμβολιασμών και διακοπής του καπνίσματος.

Στη δράση παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τρίπολης, η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Τρίπολης, η Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Δήμου Τρίπολης καθώς και στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Τρίπολης και της Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης.

Τέλος τέθηκε η βάση για την υλοποίηση δράσεων στο μέλλον, που σκοπό θα έχουν την τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.