18 Ιουλίου, 2024

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ. Εβδομάδας και Πάσχα στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Το Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ. Εβδομάδας και Πάσχα 2021, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας έχει ως εξής: Κυριακή Βαΐων ἑσπέρας: Ὥρα 6.30 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Μ. Δευτέρα πρωΐ: Ὥρα 7.00 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων. Μ. Δευτέρα ἑσπέρας: Ὥρα 6.30 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου. Μ. Τρίτη πρωΐ: Ὥρα 7.00 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων. Μ. Τρίτη ἑσπέρας: Ὥρα 6.30 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Μ. Τετάρτη πρωΐ: Ὥρα 7.00 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων. Μ. Τετάρτη: Ὥρα 9.30 π.μ. Ἱ. Εὐχέλαιον, χρῖσις τῶν πιστῶν καθ ὅλην τήν ἡμέραν. Μ. Τετάρτη ἑσπέρας: Ὥρα 6.30 Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος. Μ. Πέμπτη πρωΐ: Ὥρα 7.30 Θεία Λειτουργία. Μ. Πέμπτη ἑσπέρας: Ὥρα 5.30 Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν. Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀλεξάνδρου. Μ. Παρασκευή πρωΐ: Ὥρα 8.30 Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν. Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως. Χοροστατοῦντος  τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀλεξάνδρου. Μ. Παρασκευή ἑσπέρας: Ὥρα 6.00 Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου. Χοροστατοῦντος  τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀλεξάνδρου. Μ. Σάββατον πρωΐ: Ὥρα 7.30 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀλεξάνδρου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ – ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Μ. Σάββατον ἑσπέρας: Ὥρα 8.15 ἔναρξις. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως: Ὥρα 9.00 μ.μ. Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀλεξάνδρου. Κυριακή τοῦ Πάσχα πρωΐ: Ὥρα 7.30 Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία. Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀλεξάνδρου. Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας: Ὥρα 6.00 Ἑσπερινός Ἀγάπης. Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀλεξάνδρου καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου. Δευτέρα τοῦ Πάσχα πρωΐ: Ὥρα 7.30 (Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου) Θεία Λειτουργία εἰς Ἅγιον Βασίλειον. Τετάρτη Διακαινησίμου πρωΐ: Ὥρα 7.30 (Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ) Θεία Λειτουργία εἰς Ἅγιον Βασίλειον. Παρασκευή Διακαινησίμου πρωΐ: Ὥρα 7.30 (Ζωοδόχου Πηγῆς) Θεία Λειτουργία εἰς Γοργοϋπήκοον (Γρηγορούσαν) Παρακαλοῦμεν θερμῶς διά τήν τήρησιν τῶν μέτρων προστασίας καθ’ ὅλας τάς ἱεράς Ἀκολουθίας, τήν ἀποφυγήν τοῦ συνωστισμοῦ, τήν τήρησιν τῶν ἀποστάσεων κατά τήν παραμονήν εἰς τόν Ναό καί κατά τήν προσέλευσιν εἰς τήν Θ. Κοινωνίαν, τήν χρῆσιν προστατευτικῆς μάσκας κ.λπ., διά τήν ὁμαλήν διεξαγωγήν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί διά τήν προστασίαν ὅλων μας. Οἱ Ἱερεῖς, Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον καί οἱ ἐργαζόμενοι  τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, σάς εὔχονται,  Καλήν Μεγάλην Ἑβδομάδα καί Καλήν Ἀνάστασιν!