4 Μαρτίου, 2024

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Τρίπολης (28/4/2021)

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (ΦΕΚ 943 Β’/20-3-2020) και αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)»
 2. Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210Β’/7-4-2020) ΚΥΑ.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών».
 4. Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017 σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..
 5. Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές.
 6. Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 12639/2021 (ΦΕΚ 793/Β΄/27-02-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», σύμφωνα με την οποία θα δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων για το διάστημα από τη Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 καθώς και το σχέδιο με τη διάταξη των θέσεων που έχει συνταχτεί σε εφαρμογή αυτής.

Ανακοινώνουμε τη λίστα με τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), που θα δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές :

της πλ. Μαντινείας28/04/2021 ημέρα Τετάρτη.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
A/AΘΕΣΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
11ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
23ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΑ
37ΜΠΟΖΝΟΣΜΙΧΑΛΗΣ
413ΜΟΥΡΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
515ΜΑΚΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
617ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
719ΜΠΛΑΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
821ΚΟΝΟΝΕΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ
923ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ
1025ΣΑΡΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1127ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΛΕΝΗ
1231ΣΚΟΥΜΠΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
1337ΤΣΟΚΟΛΑΜΑΡΙΑ
1439ΜΠΙΣΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑ
1541ΓΚΟΝΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
1643ΣΙΔΕΡΑΤΟΥΑΡΓΥΡΩ
1753ΤΣΑΜΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
1855ΛΑΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1957ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΚΩΝ/ΝΑ
2059ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣ
2167ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣΩΤΗΡΙΑ
2271ΝΙΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2373ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΕΛΠΙΔΑ
2475ΚΟΥΓΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
2579ΣΕΛΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2683ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2793ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2895ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
29101ΡΩΜΙΟΥΕΛΕΝΗ
30107ΜΑΚΡΗΚΩΝ/ΝΑ
31115ΓΚΟΒΑΝΗΓΕΩΡΓΙΑ
32112ΚΛΕΙΔΩΝΑΕΙΡΗΝΗ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α/ΑΘΕΣΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
191-92ΤΖΟΥΡΑΛΑΣΠΕΤΡΟΣ
2109-110ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
34-5ΜΕΓΡΕΜΗΕΛΕΝΗ
450-51ΞΥΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5104-105ΤΖΙΟΥΜΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
A/AΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑ
2ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
5ΔΙΟΛΙΤΣΗΕΛΕΝΗ
6ΜΑΝΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7ΣΑΡΑΝΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
8ΣΑΡΡΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
9ΣΚΛΗΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ
11ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12ΤΖΙΟΥΜΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13ΤΖΟΥΡΑΛΑΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ οτι:

 1. Όσοι από τους μόνιμους και προσωρινούς παραγωγούς δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά της πλατείας Βαλτετσίου.
 2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
 3. Για τους επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν δυο (2) μόνιμες θέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο πρώτος αύξοντας αριθμός θέσης.
 4. Οι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να φορούν μάσκα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας (αντισηπτικά …κ.τ.λ.) κατά τα προβλεπόμενα.
 5. Σε περίπτωση κατάργησης των περιορισμών λόγω της Πανδημίας COVID-19, παύει να ισχύει το παρόν πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
 6. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στα τηλέφωνα:2713610416, 2713 600430.
Με εντολή Δημάρχου                          Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης                    ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ