14 Ιουλίου, 2024

Ενημέρωση για την λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Τρίπολης (5/5/2021)

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη :

Την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (ΦΕΚ 943 Β’/20-3-2020) και αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)»

Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210Β’/7-4-2020) ΚΥΑ.

Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών».

Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017  σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..

Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές.

Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 13805/2021 (ΦΕΚ 843/Β΄/03-03-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», σύμφωνα με την οποία θα δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων για το διάστημα από την Πέμπτη,  04 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη,  16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 καθώς και το σχέδιο με τη διάταξη των θέσεων που έχει συνταχτεί σε εφαρμογή αυτής.

Ανακοινώνουμε τη λίστα με τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), που θα δραστηριοποιηθούν στη λαϊκή  αγορά :

της πλ. Μαντινείας    05 / 05 / 2021 ημέρα Τετάρτη.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΘΕΣΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
12ΨΥΧΟΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
26ΜΠΙΝΙΟΥΑΝΝΑ
320ΖΑΧΟΣΗΛΙΑΣ
426ΑΣΣΙΟΥΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
528ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΜΗΤΡΑ
632ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΝΑ
734ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣΣΤΑΥΡΟΣ
838ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
940ΓΚΟΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
1046ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
1152ΠΑΠΑΜΩΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ
1254ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
1358ΛΙΑΠΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
1470ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥΔΗΜΗΤΡΑ
1574ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
1676ΤΣΟΥΛΟΣΜΑΡΙΟΣ
1778ΜΠΙΣΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1880ΓΚΑΥΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1984ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥΓΕΩΡΓΙΑ
2088ΣΑΡΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
2194ΚΟΥΡΗΓΕΩΡΓΙΑ
2298ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23106ΝΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
24112ΚΛΕΙΔΩΝΑΕΙΡΗΝΗ
25116ΝΤΟΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
263ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΑ
279ΣΚΟΥΜΠΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
2817ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2921ΚΟΝΟΝΕΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ
3025ΣΑΡΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
A/AΘΕΣΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
14-5ΜΕΓΡΕΜΗΕΛΕΝΗ
250-51ΞΥΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
359-60ΤΖΙΟΥΜΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
491-92ΤΖΟΥΡΑΛΑΣΠΕΤΡΟΣ
5109-110ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1ΔΕΛΗΜΑΡΙΑ
2ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣΣΑΡΑΝΤΟΣ
3ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ
4ΜΑΣΣΙΟΣΔΗΝΗΤΡΙΟΣ
5ΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΣΑΡΡΗΣΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
7ΣΕΛΛΗΣΦΩΤΙΟΣ
8ΣΤΟΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9ΣΚΛΗΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ οτι:

Όσοι από τους μόνιμους και προσωρινούς παραγωγούς δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά της πλατείας Βαλτετσίου.

Η  ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Για τους επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν δυο (2) μόνιμες θέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο πρώτος αύξοντας αριθμός θέσης.

Οι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να φορούν μάσκα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας (αντισηπτικά …κ.τ.λ.) κατά τα προβλεπόμενα.

Σε περίπτωση κατάργησης των περιορισμών λόγω της Πανδημίας COVID-19, παύει να ισχύει το παρόν  πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στα τηλέφωνα : 2713 610416,  2713 600430.

Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης Με εντολή Δημάρχου
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ