14 Απριλίου, 2024

Την επαναλειτουργία του αεροδρομίου της Σπάρτης απαιτούν οι Λάκωνες

Την επαναλειτουργία του αεροδρομίου της Σπάρτης απαιτούν οι Λάκωνες

Ερώτηση Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Την επαναλειτουργία του αεροδρομίου της Σπάρτης απαιτούν οι Λάκωνες»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Πολλοί Λάκωνες, με σειρά από αιτήματά τους, απαιτούν την επαναλειτουργία του αεροδρομίου της Σπάρτης. Σε αυτοψία στο χώρο του αεροδρομίου Σπάρτης, που έλαβε χώρα, πρόσφατα, από τον Δήμαρχο Σπάρτης και τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εξετάστηκαν τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, ενώ διαπιστώθηκε ότι, η πίστα του βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου, δεσμεύθηκαν και οι δύο πλευρές, τόσο για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίσκεψη αρμόδιου κλιμακίου της Υ.Π.Α. για εκ νέου επιθεώρηση των άνω εγκαταστάσεων και υπόδειξη όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων, ώστε το αεροδρόμιο της Σπάρτης να καταστεί ενεργό πεδίο προσγειώσεων/απογειώσεων, όσο και για την προμήθεια από το Δήμο Σπάρτης όλου του απαραίτητου διασωστικού και πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 1. Ποια είναι η προοπτική αξιοποίησης και επαναλειτουργίας του αεροδρομίου Σπάρτης ως πεδίο προσγείωσης και απογείωσης μικρών και ει δυνατόν, μεγάλων αεροσκαφών;
 2. Προτίθεσθε να συγκεκριμενοποιήσετε και να μας κοινοποιήσετε, σε ποιες παρεμβάσεις σκοπεύετε να προβείτε, ώστε το ταχύτερο δυνατόν, το αεροδρόμιο Σπάρτης να αξιοποιηθεί και να λειτουργήσει προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτού, κ. Κυρ. Βελόπουλου (3116/7-1-2021)

ΣΧΕΤ. : α. ΤΚΒΕΛ/3990/8-1-2021

β. ΥΠΑ/ΓΔΑΜ/Δ3/Α/637/13-1-2021

γ. ΥΠΑ/ΓΔΑΜ/ΔΤΥ/Α/650/13-1-2021

Αναφερόμενοι στην εν θέματι Ερώτηση, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα από πλευράς αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας:

 1. Σ’ ό,τι αφορά, κατ’ αρχάς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αεροδρομίου Σπάρτης παρά την θέση Λευκόχωμα Λακωνίας, θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι, με την υπ’ αριθμόν Α32158/11170/5-3-1970 ΚΥΑ των κκ. Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, κηρύχθηκε απαλλοτρίωση συνολικής έκτασης 71.060 τ.μ., με σκοπό την κατασκευή διαδρόμου αεροσκαφών στην περιοχή Λευκοχώματος Λακωνίας (ΦΕΚ 51/Δ/16-03- 1970).
 2. Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμόν 0-3898/Φ.953/16-5-1977 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας, κηρύχθηκε απαλλοτρίωση συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ., με σκοπό την επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και παραλλαγή αγροτικού δρόμου στον διάδρομο προσγείωσης Λευκοχώματος Λακωνίας (ΦΕΚ 182/Δ/7-6-1977).
 3. Μεταγενέστερα, με την υπ’ αριθμόν 368/Φ11600/14-01-1988 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας, κηρύχθηκε απαλλοτρίωση συνολικής έκτασης 10.340 τ.μ. για τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό την επέκταση χώρου του αεροδρομίου Σπάρτης στη θέση Λευκοχώματος Λακωνίας (ΦΕΚ 44/Δ/14-1-1988).
 4. Συνεπώς, οι εκτάσεις, που καταλαμβάνει το αεροδρόμιο Σπάρτης, είναι μεν απαλλοτριωμένες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά υπέρ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Νομαρχίας Λακωνίας, στους οποίους και ανήκει η χρήση. Σ’ ό,τι αφορά αυτό τούτο το αεροδρόμιο Σπάρτης, επισημαίνεται ότι είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο, για το οποίο έχει εκδοθεί από το έτος 1978 άδεια χρήσης από την Αερολέσχη Σπάρτης.
 5. Πέραν τούτου, από 16/5/1979, το αεροδρόμιο λειτουργούσε ως Κρατικός Αερολιμένας, με διάδρομο διαστάσεων 1.120Χ30 μ., δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών 75Χ54 μ. και λυόμενο Οικίσκο 100 τ.μ. Εκτός δε από την Αερολέσχη, το αεροδρόμιο εξυπηρετούσε και πτήσεις της τότε Ολυμπιακής Αεροπορίας (Ο.Α.). Η μικρή, όμως, κίνηση και η συνεπαγόμενη έλλειψη ενδιαφέροντος της Ο.Α. είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου το έτος 1987 για εμπορικές πτήσεις και την συνέχιση της χρήσης του μόνον από την Αερολέσχη Σπάρτης.
 6. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι το υφιστάμενο αεροδρόμιο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αεροσκάφη κατηγορίας 3 και 4, κατάλληλα για εκτέλεση πτήσεων CHARTER, και ότι δεν έχει προοπτική επέκτασης του διαδρόμου, καθ’ όσον ο προσανατολισμός του είναι προβληματικός, λόγω κατεύθυνσης ανατολής – δύσης και απαγορευτικών πλαγίων, βορείων ανέμων.
 1. Κατόπιν αιτημάτων τοπικών παραγόντων του Νομού Λακωνίας για την αεροπορική σύνδεση του Νομού, κυρίως με το εξωτερικό, το έτος 1992, συγκροτήθηκε Επιτροπή από την ΥΠΑ, η οποία πρότεινε άλλη γεωγραφική θέση για κατασκευή νέου πολιτικού αεροδρομίου, 10 χλμ. νότια της Σπάρτης. Η νέα θέση παρουσιάζει πλεονεκτήματα έναντι του υφιστάμενου αεροδρομίου, διότι το υπάρχον υστερεί λόγω φυσικών εμποδίων στις προσεγγίσεις του διαδρόμου.
 2. Μετά τις προτάσεις της Επιτροπής και τις σχετικές Υπηρεσιακές εισηγήσεις, το Συμβούλιο Έργων Πολιτικής Αεροπορίας γνωμοδότησε υπέρ της δημιουργίας νέου αεροδρομίου στην Σπάρτη την 23/9/1993 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών η ανάθεση Μελετών σκοπιμότητας και των τριών σταδίων της Τεχνικής Μελέτης, με σκοπό την ένταξη του έργου στο Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ακολούθως, όμως, με Απόφαση της 21/7/1994, ο Υπουργός ήρε την προηγούμενη Απόφαση ως προς την κατασκευή νέου αεροδρομίου στην Σπάρτη.
 3. Εν συνεχεία, το έτος 1997, τοπικοί Φορείς, όπως το Επιμελητήριο Λακωνίας, επανήλθαν στο αίτημα της αξιοποίησης του υπάρχοντος αεροδρομίου. Την δε 11/9/2013, με την υπ’ αριθμόν 14/2013 Σύμβαση Μίσθωσης της χρήσης του Αεροδρομίου Σπάρτης, που τροποποιήθηκε αργότερα, την 13/2/2014, μισθώθηκε η χρήση του Αεροδρομίου από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στον Δήμο Σπάρτης για 12 έτη.
 4. Την 4/4/2014, ο Δήμος Σπάρτης, μέσω της ορισμένης με Απόφαση Δημάρχου Επιτροπής Διαχείρισης Αεροδρομίου Σπάρτης και δυνάμει της ανωτέρω Σύμβασης Μίσθωσης, κατέθεσε στην Υπηρεσία μας Αίτηση επαναλειτουργίας του αεροδρομίου Σπάρτης, με τον Δήμο Φορέα λειτουργίας.
 5. Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία, την 4/6/2014, και, εν συνεχεία, με το ΥΠΑ/Δ3/Α/5598/09-07-2014 έγγραφό της απέστειλε στον Δήμο τα σχετικά ευρήματα και τις απαραίτητες παρεμβάσεις, που θα έπρεπε να υλοποιηθούν εν όψει της αιτηθείσας επαναλειτουργίας.
 6. Σε πρόσφατη επικοινωνία με την Υπηρεσία μας, ο Δήμος Σπάρτης έδειξε ενδιαφέρον για επανέναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης του αεροδρομίου Σπάρτης για χρήση από ελαφρά αεροσκάφη. Για τον σκοπό αυτό, υπάλληλος της Υπηρεσίας μας από τον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας (ΚΑΚΛΚ), μετέβη για εκ νέου επιθεώρηση του χώρου, στην Σπάρτη, την 15/12/2020.
 7. Κατόπιν των ανωτέρω και ιδιαιτέρως εν όψει του εν λόγω αιτήματος του Δήμου Σπάρτης, η Υπηρεσία μας εξετάζει ήδη την αξιοποίηση του υφισταμένου αεροδρομίου υπό το πρίσμα των ευρημάτων της πρόσφατης επιθεώρησης από τον ορισθέντα αρμόδιο υπάλληλο του ΚΑΚΛΚ, αλλά μόνο για ελαφρά αεροσκάφη Γενικής Αεροπορίας, δεδομένου, ότι, όπως προαναφέρθηκε, το αεροδρόμιο Σπάρτης δεν έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερων αεροσκαφών.
 8. Εν κατακλείδι, σημειώνουμε, επίσης, ότι η αξιοποίηση του υφιστάμενου στρατιωτικού αεροδρομίου της Σπάρτης για εμπορικές πτήσεις εσωτερικού – εξωτερικού δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας, που οριστικοποιήθηκε το έτος 2019, καθώς και ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 158/2002, η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας περιορίζεται στην εξέταση της σχετικής Αίτησης και στην έκδοση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αεροδρομίου. Το ως άνω Π.Δ. ορίζει ότι υπεύθυνος για την κατασκευή και λειτουργία ενός

εκάστου αεροδρομίου, άρα δε και των απαιτούμενων παρεμβάσεων, είναι ο ιδιοκτήτης ή ο Φορέας λειτουργίας, που αιτείται την έκδοση της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ