22 Απριλίου, 2024

Ελληνική Λύση: «Αναγκαία η επέκταση της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Αναγκαία η επέκταση της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Είναι κοινή επιστημονική αντίληψη ότι, οι δασικές πυρκαγιές στις Μεσογειακές χώρες δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και οι μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν, αποδεικνύουν με σκληρό τρόπο τις κρίσιμες κλιματικές αλλαγές που συντελούνται στον πλανήτη αλλά και στη χώρα μας. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον καθημερινές και ήδη καταστροφικές. Αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα για την πρόληψή τους, οι κίνδυνοι θα ενταθούν στο προσεχές μέλλον εκθετικά. Σε συνδυασμό με την ξηρασία, οι πυρκαγιές προβλέπεται να αυξηθούν, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο της επέκτασης της αντιπυρικής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως η Πελοπόννησος. Το πάθημα με την φωτιά στις Μυκήνες και τις φθορές που προκλήθηκαν στο εσωτερικό του αρχαιολογικού χώρου οφείλει να γίνει μάθημα και να σχεδιαστεί ειδικό σχέδιο αντιπυρικής προστασίας για την ως άνω Περιφέρεια. Είναι, πλέον, επιτακτική η ανάγκη έναρξης ενός σοβαρού διαλόγου, σχετικά με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεσθε να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο επέκτασης της αντιπυρικής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως η Πελοπόννησος και να σχεδιάσετε ειδικό πλάνο αντιπυρικής προστασίας για την ως άνω Περιφέρεια;
  2. Ποια πρόσθετα προληπτικά μέτρα προτίθεσθε να λάβετε, την φετινή χρονιά, για την δασοπροστασία και για την προστασία από τις πυρκαγιές;
  3. Προτίθεσθε να προβείτε σε αποτελεσματικότερο συντονισμό, τόσο της Πυροσβεστικής, όσο και της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς και των εθελοντών, κατά την δράση τους εντός της αντιπυρικής περιόδου, με σκοπό την έγκαιρη επέμβαση των ανωτέρω τριών παραγόντων αποτροπής σχετικών καταστροφών, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία Συντονισμού/Γραφείο Νομικών και

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος».

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/25106-α’/27-03-2021 έγγραφό σας.

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 5350/26-03-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτήν ζητήματα, που αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Η διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καθορίζεται ενιαία για το σύνολο της χώρας με εναρκτήρια ημερομηνία την 1η Μαΐου και καταληκτική την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
  2. Το Πυροσβεστικό Σώμα, κατά την αντιπυρική περίοδο, θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα, ενισχύει και αναμορφώνει, κατά τόπους, το μηχανισμό πυροπροστασίας, έτσι ώστε να καθίσταται ικανός για άμεση και αποτελεσματική επέμβαση προς αντιμετώπιση οιουδήποτε συμβάντος ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση επικοινωνία με τις εκάστοτε εμπλεκόμενες αρχές και δυνάμεις. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το Πυροσβεστικό Σώμα μεριμνά, μεταξύ άλλων, για την εξασφάλιση εφοδιασμού του ΠΣ με κάθε είδους υλικό, οχήματα και μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, την έκδοση διαταγών για την καταγραφή και έλεγχο – επιθεώρηση της καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστικών υδροστομίων, τη συμμετοχή με πυροσβεστικό προσωπικό στη συγκρότηση μικτών εποχούμενων περιπόλων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές, την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ασκήσεων του προσωπικού του Π.Σ. κ.α..
  3. Επιπλέον, κάθε έτος συντάσσονται σχέδια αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών για όλη την Επικράτεια, που αφορούν στην οργάνωση, τη διαχείριση και τον συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης και περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη επισήμανση και αναγγελία της πυρκαγιάς καθώς και η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επί του παρόντος, ως προς την αναθεώρηση – επικαιροποίηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών του έτους 2Ο21, εξεδόθη η υπ’ αριθ. 11616 Φ.702.15/26-02-2021 Διαταγή Α.Π.Σ, η οποία παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνταξη και έγκριση των ως άνω σχεδίων σε επίπεδο Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
  4. Περαιτέρω, στο πλαίσιο διεξαγωγής των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο και ειδικότερα, για τη διευκόλυνση του έργου της καταστολής (έλεγχος – βελτίωση – συντήρηση υδατοδεξαμενών, πυροφυλακίων, αγροτοδασικού δικτύου και υδροστομίων), εδόθησαν, με την υπ’ αριθ. 11617 Φ. 702.15/26-02-2021 Διαταγή Α.Π.Σ συγκεκριμένες οδηγίες – κατευθύνσεις προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος για την υλοποίηση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, ενεργειών.

4. Τέλος, τα θέματα συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, ρυθμίζονται από την σχετική υπ’ αριθ. 12030.Φ.109.1/1999 Κ.Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία,

τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (Β’ 713).