23 Ιουλίου, 2024

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα ενημερώθηκαν οι τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της Αρκαδίας

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες τουριστικών και επισιτιστικών επιχειρήσεων, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας την Πέμπτη 13 Μαΐου στις 5 μ.μ., στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, μετά την άρση των μέτρων της αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19.
Κύριος άξονας της εκδήλωσης ήταν οι απαιτήσεις, οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα ειδικά πρωτόκολλά υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Την έναρξη των εργασιών έκανε ο κ. Γιάννης Σαμπράκος, Πρόεδρος του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και τόνισε ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει δυναμικά δράσεις για την στήριξή τους.
Στη συνέχεια ο κ. Ανδρέας Σύριος, αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Χημικός Τεχνολόγος Τροφίμων παρουσίασε τα Υγειονομικά Πρωτόκολλά και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης και ενημέρωσε ποιοι είναι οι φορείς ελέγχου.
Για τα Υγειονομικά Πρωτοκόλλα στα τουριστικά καταλύματα μίλησε ο κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος, πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας, δίδοντας τις κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής τους με βάση τη νέα ΚΥΑ.
Στο τέλος της ενημέρωσης διατυπώθηκαν ερωτήματα και προβληματισμοί των συμμετεχόντων.
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr (Σημαντικά Νέα) είναι αναρτημένες όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, ενημερωτικό υλικό, υπεύθυνες δηλώσεις, η νέα ΚΥΑ για την εστίαση που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της εκδήλωσης.
Σημειώνεται ότι για περαιτέρω ερωτήματα επι της εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων τα τουριστικά καταλύματα μπορούν να απευθύνονται στο email president@topel.gr (υπόψη κ. Κωνσταντίνου Μαρινάκου) και οι επισιτιστικές επιχειρήσεις αντιστοίχως στο email: press@arcadianet.gr (Επιμελητηρίου Αρκαδίας)