22 Απριλίου, 2024

«Συνάντηση» Δήμου Τρίπολης – ΕΤΒΑ

Συνάντηση, συγκεκριμένα, του Δημάρχου Τρίπολης κ. Κώστα Τζιούμη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ κ. Αθανάσιο Ψαθά και την Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας κα. Γεωργία Πανοπούλου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 3 Ιουνίου 2021, στο γραφείο του Δημάρχου, και υπήρξε γόνιμη και αμοιβαία επωφελής, όπως είναι φυσικό, συζητήθηκαν κυρίως η κατάσταση και τα προβλήματα της ΒΙΠΕ Τρίπολης, ιδιοκτήτης της οποίας είναι η ΕΤΒΑ, και διερευνήθηκαν οι τρόποι περαιτέρω συνεργασίας Δήμου και Εταιρίας για την επέκταση της ΒΙΠΕ καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες που κάνει ο δήμος για να ενταχθεί η ΒΙΠΕ Τρίπολης στο Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος «βρίσκεται» στην ΒΙΠΕ μέσω του Βιολογικού Καθαρισμού, ο οποίος είναι εκεί εγκαταστημένος, μέσω δηλαδή της ΔΕΥΑΤ που είναι υπεύθυνη για την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής.
Κοινά συμφέροντα, κοινά προβλήματα, τα οποία λύνονται με την συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών η οποία είναι συνεχής, αποτελεσματική, άψογη.