22 Απριλίου, 2024

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Τρίπολης (9/6/2021)

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη :

Την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (ΦΕΚ 943 Β’/20-3-2020) και αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)»

Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210Β’/7-4-2020) ΚΥΑ.

Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών».

Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017  σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..

Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές.

Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 12639/2021 (ΦΕΚ 793/Β΄/27-02-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», σύμφωνα με την οποία θα δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων καθώς και το σχέδιο με τη διάταξη των θέσεων που έχει συνταχτεί σε εφαρμογή αυτής.

Ανακοινώνουμε τη λίστα με τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), που θα δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές :

της πλ. Μαντινείας09/06/2021 ημέρα Τετάρτη.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
A/AΘΕΣΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
13ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝ/ΝΑ
27ΜΠΟΖΝΟΣΜΙΧΑΛΗΣ
313ΜΟΥΡΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
415ΜΑΚΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
517ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
619ΜΠΛΑΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
721ΚΟΝΟΝΕΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ
823ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ
925ΣΑΡΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1027ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΛΕΝΗ
1131ΣΚΟΥΜΠΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
1233ΡΕΠΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1337ΤΣΟΚΟΛΑΜΑΡΙΑ
1439ΜΠΙΣΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑ
1541ΓΚΟΝΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
1643ΣΙΔΕΡΑΤΟΥΑΡΓΥΡΩ
1745ΡΑΚΟΥΕΛΕΝΗ
1847ΔΡΟΣΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1949ΤΖΙΤΖΙΛΩΜΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2055ΛΑΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2157ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΚΩΝ/ΝΑ
2267ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣΩΤΗΡΙΑ
2371ΝΙΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2473ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΕΛΠΙΔΑ
2575ΚΟΥΓΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
2679ΣΕΛΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2783ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2885ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΓΕΩΡΓΙΑ
2989ΚΑΜΠΟΥΡΟΥ – ΑΥΔΗΜΑΡΙΑ
3093ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3195ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
3299ΜΗΤΣΟΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
33101ΡΩΜΙΟΥΕΛΕΝΗ
34107ΜΑΚΡΗΚΩΝ/ΝΑ
35115ΓΚΟΒΑΝΗΓΕΩΡΓΙΑ
36116ΝΤΟΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α/ΑΘΕΣΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
191-92ΤΖΟΥΡΑΛΑΣΠΕΤΡΟΣ
2109-110ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
34-5ΜΕΓΡΕΜΗΕΛΕΝΗ
450-51ΞΥΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5104-105ΤΖΙΟΥΜΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
A/AΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
3ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
4ΔΙΟΛΙΤΣΗΕΛΕΝΗ
5ΜΑΝΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6ΣΑΡΑΝΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
7ΣΑΡΡΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
8ΤΖΙΟΥΜΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9ΤΖΟΥΡΑΛΑΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ οτι:

Όσοι από τους μόνιμους και προσωρινούς παραγωγούς δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά της πλατείας Βαλτετσίου.

Η  ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Για τους επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν δυο (2) μόνιμες θέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο πρώτος αύξοντας αριθμός θέσης.

Οι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να φορούν μάσκα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας (αντισηπτικά …κ.τ.λ.) κατά τα προβλεπόμενα.

Σε περίπτωση κατάργησης των περιορισμών λόγω της Πανδημίας COVID-19, παύει να ισχύει το παρόν  πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στα τηλέφωνα:2713610416,  2713 600430.

 Με εντολή Δημάρχου                           Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης                     ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ