17 Ιουνίου, 2024

Τρίπολη: Στην Πλ. Βαλτετσίου και Πλ. Θεοκρίτου θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγορά στις 16 Ιουνίου

Ο Δήμος Τρίπολης λαμβάνοντας υπόψη, το με αριθ. πρωτ. 99879/11-6-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με το οποίο το 3ο ΓΕΛ Τρίπολης έχει οριστεί ως εξεταστικό κέντρο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 των μαθητών της Γ Λυκείου και στα πλαίσια λήψης μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση εμφάνισης ή και διάδοσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 ΚΥΑ (ΦΕΚ 24761Β110-6-2021), ενημερώνει το καταναλωτικό τον κοινό ότι, η λαϊκή αγορά της 16ης/6/2021, η οποία ήταν προγραμματισμένη να λειτουργήσει στην Πλ. Μαντινείας, θα πραγματοποιηθεί στην Πλ. Βαλτετσίου και Πλ. Θεοκρίτου. Ως εκ τούτου καλούνται οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές της λαϊκής αγοράς της πλ. Μαντινείας, να δραστηριοποιηθούν σε όποια από τις ανωτέρω λαϊκές επιθυμούν.