17 Ιουνίου, 2024

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δ. Σπάρτης – Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Στο πλαίσιο των «Ρυθμίσεων για τη προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων, την ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κατεπειγουσών διατάξεων», ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15 Φεβρουαρίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15 Φεβρουαρίου 2020 έως και 11 Ιουνίου 2021.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Στο πλαίσιο του Νόμου, ορίζεται ότι οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2021 και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
– Οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα: τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
– Τα φυσικά πρόσωπα να πληρούν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκα ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.
β) είναι άνεργοι
γ) ενισχύθηκαν από τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την στήριξη τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας
δ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα του Δημοτικού Ταμείου Δήμου Σπάρτης και στα τηλέφωνα 27313 61104 και 27313 61105.