18 Ιουνίου, 2024

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ “Πάρνωνας” Α.Ε. για την συνέχιση της λειτουργίας, έως το 2023, της πειραματικής δομής διδασκαλίας υφαντικής τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας.

Ακόμα προέβη στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το προϋπολογισμού 500.000 ευρώ έργο συντήρησης στο τμήμα Κάμπος – Σταυροπήγιο – Προσήλιο της 1ης επαρχιακής οδού.

H Επιτροπή, στη σημερινή της συνεδρίαση, εξ άλλου, προέβη στην έγκριση διάθεσης πίστωσης 40.500 ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στην διάβαση πεζών, στον δρόμο μπροστά από το κτήριο του ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.

Τέλος, ενέκρινε την αποδοχή διαφόρων χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 796.800 ευρώ και την σχετική αναμόρφωση του φετινού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.